headerImage
 
 

Monsteropslag COMOVA

De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het Comité Monster Opslag en Verzendapplicatie. COMOVA functioneert bij het nemen en bewaren van de monsters als strik onafhankelijke partij.

De verzegelde monsters van granen en veevoedergrondstoffen zijn gezamenlijk eigendom van kopers en verkopers respectievelijk hun vertegenwoordigende Graanfactors en Graanexpediteurs. Rond 80% van de aanvoer via de Nederlandse zeehavens wordt verzegeld volgens de zogenaamde GAFTA- standing-in clausule. Waarbij de situatie in Nederland t.o.v. van andere Europese landen bijzonder is doordat relatief een groot aantal CIF-kopers participeren in deze standing-in verzegeling. De verschillende verzegelde monsters zijn daarom niet toe te wijzen aan één partij en is een centrale opslag onder auspiciën van Het Comité wenselijk en noodzakelijk.

De monsters die verzegeld zijn onder standaardcontracten worden opgeslagen in het magazijn van Het Comité, Coenhavenweg 8 te Amsterdam. Onder auspiciën van Het Comité zal de uitvoering van opslag en verzending bij de Graanfactors liggen.

De tarieven zijn vanaf 1 januari 2023 als volgt vast gesteld:
Opslagkosten                                         €  9,35 per monster

Maïsmonsters o.b.v. het GMP+ aflatoxine protocol (GMP+ BA4; §2.3 Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en bijproducten van maïs) €5,50 per set monsters (in totaal komt dit voor de 4 sets monsters die per lichter worden genomen op €22,- per lichter).

Monsterverzendkosten vanaf magazijn Het Comité te Amsterdam:
Bestemmingen UK                               € 35,20
 per monster
Bestemmingen buiten Nederland/UK   € 31,35 per monster

Bestemmingen binnen Nederland        €   8,80 per monster

De afrekeningen van monsteropslag en monsterverzending worden via Het Comité afgehandeld.