headerImage
 
 

Jaarlijkse Graandiner  

Voor de leden van Het Comité is het jaarlijkse Graandiner aan het einde van het kalenderjaar een begrip. Het is één van de belangrijkste netwerkevenementen van de vereniging waar de leden en hun gasten elkaar in een informele setting in het World Trade Center in Rotterdam ontmoeten. Elk jaar worden de voorafgaande borrel en het diner zeer goed bezocht.  

Graandiner 2021

Op donderdag 11 november as. vindt het jaardiner van onze vereniging plaats. Nadat het diner vorig jaar helaas i.v.m. Covid-maatregelen geen doorgang kon vinden, is het des te plezieriger dat we dit jaar als vanouds het jaardiner kunnen organiseren.

Het jaardiner is voor Het Comité één van de belangrijke momenten in het jaar, waar leden en gasten uit de graanhandel elkaar informeel treffen.

Traditiegetrouw wordt het diner gehouden in het WTC/Postillion aan het Beursplein 37 te Rotterdam. U en uw gasten zijn van harte welkom vanaf 17.00 uur in de Shipping Hall voor de receptie, met aansluitend het diner in de Expositie Hallen, vanaf 19.00 uur.

Wij verwachten de avond rond 24.00 uur af te sluiten. 

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden voor dit diner.


Graandiner 2019
Op 14 november 2019 vond in het WTC het laatste Graandiner plaats omdat het diner in 2020 i.v.m. de maatregelen rond Corona is afgelast. Te doen gebruikelijk staat de voorzitter van het Comité stil bij de ontwikkelingen in de sector en de activiteiten van de vereniging, zo ook op 14 november 2019. 

De toenmalige voorzitter, Matthé Vermeulen, ging nader in op de toekomst plannen van Het Comité n.a.v. de strategiedag van het bestuur. Hij refereerde aan de missie t.w.  “het faciliteren van onbelemmerde handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie en het verder versterken van de positie van Nederland als attractieve vestigings- en marktplaats voor spelers in de agrarische grondstoffen-keten. Het leggen van verbindingen met andere ketenschakels, het faciliteren de verbinding tussen leden onderling en de kennisoverdracht en informatievoorziening naar de leden”. De voorzitter stond ook stil bij het overlijden van een 3-tal heren die veel voor de sector hebben betekend, t.w. Piet Dieleman, Ary Johannes Pieter van Eck en Leo Theeuwes.

Hieronder vindt u een foto- impressie van het Graandiner 2019