headerImage
 
 

Arbitrage

Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen´ disputen ontstaan, kunnen de betrokken bedrijven zich voor arbitrage aanmelden bij Het Comité. 

Bij een geschil worden onafhankelijke arbiters aangewezen, dit zijn deskundigen die werkzaam zijn bij leden van Het Comité. Elk jaar stelt de Algemene Ledenvergadering van Het Comité de lijst met arbiters vast, stuk voor stuk vakmensen die bekend zijn met de materie. Vervolgens buiten zij zich over een specifieke arbitragezaak volgens een vast protocol. 

Het verloop van een arbitrage in eerste aanleg is over het algemeen als volgt:

  1. Het Comité ontvangt een schriftelijk bericht waarin de arbitrage wordt aan gemeld en waarin indien mogelijk het product, de aard van het geschil, de waarde in geschil en de gegevens van de tegenpartij worden vermeld. Het bedrijf dat de arbitrage aanmeldt, dient tegelijkertijd de tegenpartij dit mee te delen.
  2. Het Comité schrijft de arbitrage in (de arbitrage krijgt een nummer) en verzoekt om een depot te storten. Tevens verzoekt Het Comité om het standpunt (in zesvoud) toe te sturen.
  3. Na ontvangst van het depot en het standpunt stuurt Het Comité een exemplaar van het standpunt aan de tegenpartij en verzoekt de tegenpartij schriftelijk zijn/haar standpunt (in zesvoud) aan ons toe te sturen.
  4. Indien de tegenpartij geen standpunt indient, kan er wel een zitting worden uitgeschreven.
  5. Er worden door Het Comité drie arbiters benoemd.
  6. Partijen worden door middel van een aangetekend schrijven verzocht om op een bepaalde datum te verschijnen. De eisende partij ontvangt tegelijkertijd met deze oproep een kopie van het standpunt van de tegenpartij.
  7. De tegenpartij is gerechtigd tot en met het moment van de eerste zitting een tegeneis in te dienen en dient hiervoor depot te storten.
  8. Na de zitting wordt het vonnis opgesteld. Een arbitrage kan ook aan gemeld worden door een e-mail met alle relevante informatie te sturen aan cvg@graan.com.

Arbitragevergoedingen en tarieven per 1 januari 2021

Klik hier voor de arbitragevergoedingen en tarieven van het Comité, DNV, GZP en Vernof (exclusief BTW)

Bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis 

Indien in een arbitrage één van de partijen zich niet onderwerpt aan een arbitraal vonnis, is Het Comité van Graanhandelaren bevoegd om dit op een door Het Comité van Graanhandelaren te bepalen wijze bekend te maken.

Een overzicht van de bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis van Het Comité van Graanhandelaren vindt u in onderstaand document. 

Overzicht defaulters arbitrale vonnissen Het Comité van Graanhandelaren