headerImage
 
 


Impressie netwerkevent  “Klimaat, Kringlopen, kansen en knelpunten" 22 mei 2019 

Op woensdag 22 mei 2019, werd het 5e netwerkevent van Het Comité en Nevedi georganiseerd.

Het thema op deze dag was: 

"Klimaat, Kringlopen, kansen en knelpunten" 

"Grondstoffenhandel: staat klimaatwetgeveing op gespannen voet met de circulaire economie?" 

Ruim 150 deelnemers werkzaam in en om de diervoederketen en andere belangstellenden waren aanwezig in Fort Altena in Werkendam.

Kringlooplandbouw en een ambitieuze klimaatagenda bieden veel kansen voor de Nederlandse agro- & foodsector, waarbij de diervoedersector een spilfunctie vervult. Daarbij is het cruciaal dat een handelsnatie als Nederland een koploperpositie op dit gebied ook in het buitenland kan verwaarden. Dit vereist transparantie en samenwerking in de keten. Deze conclusie werd onderschreven door sprekers en deelnemers tijdens het Netwerkevent ‘Klimaat, kringlopen, kansen en knelpunten’.

Er was een mooi diverse groep sprekers bereid gevonden om presentaties te verzorgen.  

Doordat er ruim 150 deelnemers waren, was er voor de aanwezigen meer dan voldoende gelegenheid om tussen de lezingen door te netwerken met handelaren, inkopers, producenten, beleidsmakers, toezichthouders, wetenschappers, dienstverleners en verwerkers. Door verschillende bezoekers van het netwerkevent is dan ook enthousiast gereageerd op deze combinatie van netwerken en een inhoudelijk programma. Het Comité en Nevedi zijn dan ook voornemens om volgend jaar wederom gezamenlijk een netwerkevenement te organiseren. 

De presentaties die tijdens het netwerkevenement zijn gehouden kunt u hieronder aanklikken:

Het persbericht dat Nevedi en Het Comité na het netwerkevent gezamenlijk hebben uitgebracht vindt u hier

Het volgende netwerkevent van Nevedi en Het Comité vindt plaats op 20 mei 2020 en staat in het thema van 'Logistiek, de verbindende schakel.'

Aanbieding Brochure Dutch Trade in Grains, Seeds and Pulses en Grondstoffenwijzer Nevedi

Op het Netwerkevent overhandigde Het Comité de brochure Dutch Trade in Grains, Seeds and Pulses aan Lieke Hendrix (directeur Dierlijke Agroketens & Dierenwelzijn van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel). Matthé Vermeulen, voorzitter van Het Comité: “Met deze brochure laten we zien dat de Nederlandse agrohandel een spilfunctie vervult voor de Europese food en feed sector. Nederland importeert jaarlijks 28 miljoen ton aan granen, zaden en peulvruchten en exporteert 11 miljoen ton. Mede door de sterke handels-positie hebben we in Nederland een bloeiende agrofoodsector die werk biedt aan 400.000 mensen. Een sector om trots op te zijn.”  

Vervolgens bood Henk Flipsen namens Nevedi de derde editie van de Grondstoffenwijzer aan Lieke Hendrix aan. “De Grondstoffenwijzer geeft overzichtelijk de feiten en de cijfers weer over welke grondstoffen er worden gebruikt in ons diervoeder en waar die grondstoffen vandaan komen. Ook belichten we de bijdrage van de diervoedersector aan een circulaire voedselproductie”, aldus Flipsen. 

De brochure Dutch Trade in Grains, Seeds and Pulses vindt u door op onderstaande afbeelding te klikken


De 3e editie van de Grondstoffenwijzer van Nevedi vindt u door op onderstaande afbeelding te klikkenSponsors en Adverteerders

Zonder sponsoren en adverteerders was dit netwerkevent niet mogelijk geweest. Wij willen daarom graag via deze weg de sponsoren en adverteerders hartelijk bedanken voor de bijdrage aan het netwerkevenement. 

 

 

Foto-impressie

Door op onderstaande compilatiefoto te klikken vindt u verscheidene foto's van het netwerkevenement.