headerImage
 
 

Urgent: aanvullende informatie over export naar China

20-10-2021

In aanvulling op de eerdere informatie m.b.t. de eisen die China stelt voor de import van voedingsmiddelen, t.w. verplichte registratie voor buitenlandse voedselproducerende bedrijven, het volgende. Door de Chinese douane (GACC) wordt ook gesteld dat de NVWA een conformiteitsverklaring moet overleggen over ”recommended manufactorers to register to China”. Inmiddels is duidelijk dat de NVWA een dergelijke verklaring niet zal opstellen. In plaats daarvan zal op Europees niveau een Europese verklaring opgesteld worden. Daarnaast zal de NVWA wel, tezamen met het Ministerie van LNV, een lijst van producenten opstellen en deze aan de Chinese autoriteiten sturen, zodat de registratie een aanvang neemt. Indien niet vóór 1 november a.s. geregistreerd wordt, moeten bedrijven zich zelf registreren volgens het volledige (langere) registratietraject.

Registratie kan via deze link.  Daarbij het verzoek om daarna – maar uiterlijk maandag 25 oktober a.s.- Het Comité (via sanneli.kingma@graan.com) te informeren over de registratie aan de hand van de bijlage annex 2 “List of company of imported food applying for registration” (zie bijlage). In deze bijlage moet als registratie nummer de KvK-inschrijving in Nederland vermeld worden. Het Comité stuurt de lijst van exporterende lid-bedrijven dan naar het Ministerie van LNV zodat deze toegevoegd wordt aan de lijst die Nederland nog voor het einde van de maand naar China stuurt. Mochten er vragen zijn over deze registratie, neem dan contact op met het secretariaat van Het Comité (tel: 010-467 3188).