headerImage
 
 

COCERAL commentaar op voorstel EU over processing factors

08-10-2021

De Europese organisatie COCERAL heeft -mede dankzij de deskundige inbreng vanuit het Comité- gereageerd op de EU Information Note over art. 20 (processing factors) van de Pesticiden Verordening 396/2005. Genoemd artikel gaat over de MRLs in verwerkte en mengproducten, echter tot op heden is de bijlage waarin deze informatie vermeld kan worden niet ingevuld. Om in deze omissie te voorzien gaat de Europese Commissie in de Information Note wel in op de processing factors en op de beschikbare databronnen en hoe stapsgewijs processing factoren te gebruiken bij MRL compliance. Het doel van de EC is ‘om richting te geven’ aan nationale autoriteiten en bedrijven, maar geen harmonisatie tussen lidstaten. Dit laatste punt is dan ook een van de belangrijkste kritiekpunten van COCERAL. Immers, indien het doel geen harmonisatie is binnen de EU, leidt deze Information Note alleen maar tot meer onduidelijkheid en onzekerheid voor lidstaten en bedrijven. COCERAL heeft naast een algemene reactie ook de Information Note zelf van gedetailleerd commentaar voorzien. Naast COCERAL hebben ook FEFAC (EU diervoederindustrie) en FEDIOL (EU olie industrie) met vergelijkbare commentaren naar de EC gereageerd. Het Comité heeft gezamenlijk met andere nationale verenigingen ook het Ministerie van VWS geïnformeerd over de COCERAL reactie, met het verzoek deze mee te nemen in de bespreking van de Information Note tijdens de zgn. SCOPAFF vergadering waarin lidstaten vertegenwoordigd zijn. Lees hier de algemene reactie van COCERAL.