headerImage
 
 

Maatregelen uitbraak hoog pathogene Vogelgriep Altforst (NL)

29-10-2020

Op 29 oktober 2020 heeft het ministerie van LNV bekend gemaakt dat er in Altforst (gemeente West Maas en Waal) bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Altforst liggen negen andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 25 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

De NVWA heeft het Hygiëneprotocol Bezoekers Pluimveebedrijven op haar website gepubliceerd. De maatregelen uit het protocol zijn in geheel Nederland van kracht, buiten het BT-gebied. 

De maatregelen uit het Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder zijn van kracht binnen het BT-gebied, horende bij de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Artikel 10 Vervoer diervoeders (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Altforst 2020)

  1. Het is verboden diervoeders voor gevogelte of andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte te vervoeren.
  2. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan diervoeders te vervoeren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, indien:
  • a. per door de vervoerder af te leggen route ten hoogste één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht; en
  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.


Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.  

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Documenten