headerImage
 
 

Impressie Seminar Pesticideresiduen import van voedselproducten

05-10-2018

Op 4 oktober 2018 heeft het Seminar van Het Comité, NZV en Kneppelhout 'Pesticidenresiduen bij import van voedselproducten' plaatsgevonden. Dit seminar is georganiseerd door Het Comité, NZV en Kneppelhout en Korthals advocaten. 

Presentaties

Marijn van Tuijl - Kneppelhout & Korthals advocaten

Martin van den Berg - Universiteit Utrecht

Joyce de Stoppelaar - NVWA

Verslag

Op donderdag 4 oktober, organiseerde het Comité van Graanhandelaren samen met de NZV en Kneppelhout & Korthals advocaten een interessant seminar over pesticide residuen bij de import van voedselproducten.

Sprekers waren Marijn van Tuijl advocaat bij van Kneppelhout en Korthals , Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie Universiteit Utrecht en Joyce de Stoppelaar, coördinerend specialistisch inspecteur bij de NVWA. Na de individuele presentaties was er een paneldiscussie. Het gehele seminar vond plaats onder de begeleiding van dagvoorzitter Meike de Jong. 

Marijn van Tuijl startte met een uiteenzetting van het wettelijk kader en alle spelers op het gebied van MRL wetgeving. Vervolgens is hij dieper ingegaan op de specifieke voorbeelden iprodione en paraquat .

Hij eindigde zijn presentatie met een prikkelende stelling, te weten een van de doelstellingen van de regelgeving rond MRL’s, nl. harmonisatie van regelgeving, wordt niet bereikt. Daar was de zaal het ook grotendeels mee eens.

Martin van den Berg sprak over het risico van bestrijdingsmiddelen op land- en tuinbouwproducten. Hij gaf onder meer een toelichting op de wijze waarop het risico van middelen wordt ingeschat en het verschil  tussen de EU en de VS. Daarnaast sprak hij over het verschil tussen gevaar en risico.

Tevens zei hij dat we ons moeten realiseren dat  we om ‘vector-borne diseases’ (zoals Malaria en Dengue) te voorkomen, bestrijdingsmiddelen nodig zullen blijven hebben. 

Hij eindigde zijn verhaal met de stelling dat het gebruik van de ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname), meestal leidt tot overschatting van het risico. Ook hier was de zaal het grotendeels mee eens.

Joyce de Stoppelaar gaf een toelichting waar de MRL wetgeving op gebaseerd is. Het uitgangspunt van het gewasbeschermingsmiddelbeleid is: niet meer middel dan nodig is volgens goed landbouwkundig gebruik.  De MRL ligt meestal ver onder de toxicologische grens. Ook kwam het NVWA beleid ten aanzien van de meetonzekerheid  voor de NVWA en de bedrijven aan de orde alsmede de in transito problematiek. Joyce legde de volgende  - prikkelende - stelling aan de zaal voor: bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid  nemen en melden als een in transito partij niet voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Dit zorgde voor een  levendige discussie  en er werd door de zaal wisselend op gereageerd. De deelnemers hadden een boodschap voor de NVWA.  De NVWA  moet haar procedures snel en adequaat uitvoeren, zodat bedrijven niet onnodig lang in onzekerheid zitten . De NZV voegt daar nog aan toe dat de NVWA vanuit de politiek meer geld moet krijgen om haar taak goed uit te kunnen voeren. Dat is namelijk ook in het belang van het bedrijfsleven. Daar was de zaal het mee eens. 

Al met al was het een heel interessante middag met veel interactie tussen de sprekers en de deelnemers. Deze opzet was zeker voor herhaling vatbaar. Na afloop was er genoeg gelegenheid om te netwerken onder genot van een hapje en een drankje. Mede door het mooie nazomerweer was dat prima te doen op het terras van Boathouse Kralingen in Rotterdam.

De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door de sponsors: 


Fotoimpressie