headerImage
 
 

Themabijeenkomst Ontbossing

EU-VERORDENING ONTBOSSINGSVRIJE SUPPLY CHAINS 

Op 6 december 2022 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de EU-Regulation for Deforestation free supply chains. Naar verwachting verschijnt in mei/juni de officiële publicatie. Daarmee komt een verbod op de invoer van producten als soja, palmolie, cacao, rubber, vlees en koffie die gelinkt zijn aan ontbossing steeds dichterbij. Achttien maanden na de invoering van de verordening moeten handelaren aan de hand van o.a. precieze locatiegegevens kunnen bewijzen dat hun producten niet afkomstig zijn van ontboste gronden waar ook ter wereld.

Handelaren, maar ook de toezichthouder en de overheid zullen dan ook ‘aan de slag’ moeten gaan, willen zij op tijd klaar zijn voor naleving van deze EU-regels. Vandaar dat MVO, Nevedi en Het Comité deze bijeenkomst organiseren om met de leden te bespreken wat zij moeten doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en om antwoorden te krijgen op de vele praktische vragen. 

Het gaat dan om vragen zoals: welke documentatie over de locatie is vereist, hoe moet deze aangeleverd worden en wanneer? Gelden er verschillende eisen voor de diverse grondstoffen? Wat zijn de gevolgen indien niet volledig aan de eisen voldaan kan worden en wat zijn de sancties? Wat gebeurt er indien ‘achteraf’ geconstateerd wordt dat de goederen niet voldoen maar deze al verder de keten zijn ingegaan? 

Programma

13.30 uur

Koffie en thee

14.00 uur

Welkom door de directeuren van MVO (Frans Claassen), Nevedi (Henk Flipsen) en Het Comité (Caroline Emmen)

14.10 uur

Toelichting op EU-verordening en het proces 
Ralf van de Beek, MT-lid Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid, Ministerie van LNV  
Julius Seinen, Verduurzaming agro-grondstoffen en IMVO, Ministerie van LNV  

14.30 uur

Eerste contouren van het toezicht op de EU-verordening. Waar wordt op gecontroleerd?
Meriam Wortel, Coördinerend Specialistisch Inspecteur, NVWA  

14.50 uur

Uitvoerbaarheid in de praktijk aan de hand van 2 voorbeelden, t.w. palmolie en soja  
Bas Geerts, Head of Sustainability, Cefetra Group B.V. 
Daphne Hameeteman, Sustainability Lead Europe, Wilmar Europe Holdings B.V

15.30 uur

Vragenronde en discussie 

16.30 uur

Afsluiting met borrel 

 

Details

Datum: 

Dinsdag 21 februari (13.30-17.00 uur)

Locatie: 

Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Genodigden:

Leden van MVO, Nevedi en Het Comité 

Klik hier om aan te melden (alleen voor leden van Het Comité, MVO en/of nevedi)